HAE TUKEA VERKOSSA

Säätiömme eri tukimuotojen yleisiä ohjeita löytyy alempaa tältä sivulta!

Hae tukea tai tee apurahan käyttöselvitys tästä!

Apply for a grant! Fill out e-application!

Kirjaudu hakujärjestelmään tästä

Suunnitteletko konserttia? Oletko tekemässä äänitettä? Haluatko keskittyä luovaan työhön? Hae tukea Musiikin edistämissäätiöltä!

Musiikin edistämissäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Kotimaisella musiikilla tarkoitetaan suomalaisten tai Suomessa vakituisesti asuvien esittävien taiteilijoiden sekä säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa.

Musiikin edistämissäätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sekä edistää ja tukee taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa sekä koulutus- ja kehitystoimintaa. Edistämistoiminnan piiriin kuuluvat kaikki musiikkilajit, ja se painottuu ammattimaiseen toimintaan.

Huomioi hakemusta tehdessäsi:

Eri tukimuotojen yleiset ohjeet löytyvät alempaa tältä sivulta. Elävän musiikin tuesta sekä Markkinointi- ja vientituesta on laadittu mallihakemukset. 

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Kirjaudu palveluun henkilö-, yhdistys- tai yrityskohtaisilla tunnuksilla. Jos sinulla ei ole tunnuksia, rekisteröidy ensin palvelun käyttäjäksi. Saat tunnukset sen jälkeen sähköpostiisi.

Hakuaika päättyy kaikkina hakupäivinä klo 24.00. Myöhästynyt hakemus siirtyy automaattisesti seuraavalle käsittelykierrokselle. Hakemus tulee olla tehtynä ennen hankkeen toteuttamista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä (poikkeukset äänitetuotantotuen ja av-tuen kohdalla, joista tiedot tukimuodon kohdalla). 

Lisää halutessasi hakemukseen muita liitteitä tekstitiedostona. Vältä tarpeettomien liitteiden toimittamista (esim. lehtiartikkeleiden, valokuvien, julisteiden, toimintakertomusten, tilinpäätösten).

Laadi hakemus mahdollisimman realistiselta pohjalta. Harkitse myös tarkkaan, miten suurta tukisummaa haet. Myönnetyt tukisummat ovat useimmiten 30–50 % hankkeen kustannusarviosta.

Päätösprosessi

Käsittelyprosessi kestää yleensä noin 6–8 viikkoa. Hakemukset käsittelee ensin eri musiikkilajien asiantuntijoista koostuva toimikunta. Asiantuntijatoimikunnan esitykset vahvistaa säätiön hallitus. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköisesti heti, kun kunkin kierroksen päätökset on vahvistettu. 

Myönnetyt tuet maksetaan pääsääntöisesti sen jälkeen kun hanke on toteutunut hakemuksen mukaisesti ja sähköinen selvitys on toimitettu MES:lle. Työskentelytuki maksetaan sen kuukauden aikana, jolloin työskentely tapahtuu. 

Arvonlisäveron huomioiminen kustannusarviossa ja selvityksessä 

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä. 

Avustuksen saajan tulee järjestää kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata luotettavasti. 

Sähköistä hakujärjestelmää koskeviin kysymyksiin vastaa:

Ulla Haukatsalo, puh. 09 6803 4042
ulla.haukatsalo@musiikinedistamissaatio.fi

  ERI TUKIMUODOT

  MUITA TUKIKANAVIA

  Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää ja tukee suomalaista taidetta jakamalla vuosittain noin 34 miljoonaa euroa apurahoina ammattitaiteilijoille ja taiteen alan yhteisöille. Musiikin, kuvataiteen ja kirjallisuuden lisäksi Taike tukee elokuva-, valokuva-, näyttämö-, sirkus-, tanssi-, media-, moni-, kuvitus-, performanssi-, esitys-, valo-, ääni- ja ympäristötaidetta sekä sarjakuvaa, muotoilua, arkkitehtuuria ja taidejournalismia.

  Taike


  Aurora-tietokannasta löytyvät suomalaiset tieteen ja taiteen rahoituslähteet, niin projektirahoitus kuin henkilökohtaiset apurahatkin. Tietokannassa on rahoitusmahdollisuuksia noin 400 rahoittajalta ja uusia tietoja päivitetään jatkuvasti. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta. Hakijoiden tulee tarkistaa tiedot rahoittajilta, esimerkiksi heidän www-sivuiltaan, josta saa myös tarkemmat hakuohjeet.

  Aurora-tietokanta on kaikille avoin ja maksuton. Aurora-palvelut toteuttaa Turun yliopisto. Toiminnan rahoituksesta vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry, Arene ry. sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (SRNK).