Muutoksia MES:n tukitoiminnassa ja hakuajoissa vuonna 2021

Hannu Saha, 12.11.2020

Mes Logo Pysty Vihrea

MUUTOKSIA MUSIIKIN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TUKITOIMINNASSA JA HAKUAJOISSA VUONNA 2021


Musiikin edistämissäätiön tukitoiminnassa tapahtuu vuoden 2021 alusta alkaen muutamia muutoksia hakujen sisällöissä ja hakuajoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuoden 2020 aikana selvittänyt Taiteen edistämiskeskuksesta ja Musiikin edistämissäätiöstä myönnettävien avustusten päällekkäisyyttä. Musiikin edistämissäätiö myöntää omien varojensa ohella ministeriön sinne delegoimaa määrärahaa musiikin edistämiseen.

Tarve selvitystyöhön lähti esittävien taiteiden valtionosuusuudistuksen yhteydestä, tarkemmin Jaakko Kuusiston johtaman esittävien taiteiden valtionrahoitusta miettineen työryhmän vuonna 2018 jätetystä loppuraportista. Työryhmä esitti, että Taiken ja Musiikin edistämissäätiön tukien päällekkäisyyttä tulisi tarkastella ja selvittää voisiko joitakin avustuksia jakaa vain toisesta organisaatiosta.

Kuten Taiteen edistämiskeskus on jo tiedottanut, selvitys esiteltiin kesäkuussa 2020 tiede- ja kulttuuriministeri Kososelle ja hän kannatti selvityksessä esitettyjä toimenpiteitä, joita ovat:

 1. Musiikkileirien- ja kurssien avustusten myöntämisen siirtäminen Taikesta Musiikin edistämissäätiöön osaksi sieltä myönnettävää koulutustukea.
 2. Musiikki Suomi LIVE -tuki myönnettäväksi Musiikin edistämissäätiöstä eri musiikin lajien konserttisarjojen ja klubitoiminnan järjestäjille. Tähän tukeen sisällytetään OKM:n klubi- ja kiertuetuet, joita ovat olleet ns. VAKA-tuki sekä Jazz & Etno Finland LIVE -tuki. Kohderyhmään kuuluvat nyt myös esimerkiksi erilaiset klassisen musiikin konserttisarjat sekä monigenreklubit. Taikesta erityisavustusta aiemmin tämän tyyppiseen toimintaan saaneet hakevat jatkossa tuen Musiikin edistämissäätiöstä Musiikki Suomi LIVE -tukena tai VAKA-tukena. Taike myöntää edelleen musiikin alan toimijoille toiminta-avustuksia (myöntösumma vähintään 20 000 euroa) ja erityisavustuksia yksittäisiin hankkeisiin kuten oopperatuotantoihin.

Muutoksien tavoitteena on selkeyttää tukijärjestelmää ja vähentää sekä rahoitettavien että rahoittajien työtä ns. yhden luukun periaatteella.

Elävän musiikin tuki: Musiikki Suomi LIVE -tuki

  Musiikin edistämissäätiön jakama Jazz & Etno Finland LIVE -tuki laajenee kattamaan kaikki musiikkilajit ja/tai niiden yhdistelmät. Kyseinen tuki on nyt nimeltään Musiikki Suomi LIVE. Ko. tuen saaminen edellyttää kuntarahoitusta samalla tavalla kuin entinen Jazz & Etno Finland LIVE -tuki. Tuki haetaan koko vuodelle hakuajan ollessa 1.1.-31.1.2021. Katso tuen esittely tarkemmin täältä:

  https://www.musiikinedistamiss...

  Elävän musiikin tuki: MES-tuki ja VAKA-tuki

   Klubi- ja kiertuetoimintaan suunnattu tuki, jossa ei ole mukana järjestäjälle kuntatukea, haetaan MES:n vanhan tavan mukaan elävän musiikin tukena, jossa on mukana sekä MES:n omaa tukea että OKM:n myöntämää ns. VAKA-tukea. VAKA-kelpoiset hakemukset poimitaan hakemusten joukosta asiantuntijan toimesta. Hakemuksen tekijän ei siis tarvitse erikseen mainita hakevansa VAKA-tukea.

   HUOM! Myös muun elävän musiikin tuen hakuajat aikaistuvat vuonna 2021. Muun elävän musiikin tuen ohjeistuksen hakijalle hakuaikoineen löydät täältä:

   https://www.musiikinedistamiss...

   Koulutustuki

   Toisena uudistuksena Taiken ja MES:n yhteistyössä on se, että kaikki musiikkileirien/mestarikurssien rahoitushakemukset osoitetaan jatkossa Taiken sijaan MES:iin. Ko. tuet yhdistyvät MES:n omaan koulutustoiminnan tukeen. Myös MES:n koulutustuen hakuajat aikaistuvat. Tuki haetaan kaksi kertaa, tammikuun loppuun ja elokuun loppuun mennessä

   https://www.musiikinedistamiss...

   MES-tukien aikaistuvat hakuajat vuonna 2021

   Useammankin MES:n tukimuodon haku aikaistuu vuonna 2021. 

   Tammikuun loppuun mennessä on haettava elävän musiikin tuki (haun ensimmäinen kierros, kaikkiaan neljä hakukertaa vuonna 2021), uusi Musiikki Suomi LIVE -klubi- ja kiertuetuki, kuoromatkatuki sekä koulutustuki (haun ensimmäinen kierros, kaikkiaan kaksi hakukertaa vuonna 2021).

   • Elävän musiikin tuki (MES-tuki ja VAKA-tuki) 31.1.2021, 31.3.2021, 31.8.2021, 31.10.2021
   • Musiikki Suomi LIVE-tuki 31.1.2021 (uusi tukimuoto)
   • Kuoromatkatuki 31.1.2021
   • Koulutustuki 31.1.2021 ja 31.8.2021

   MES-tukien kaikki hakuajat 2021:

   https://www.musiikinedistamiss...