Hallituksen budjettiriihestä hyviä uutisia: Yksityisen kopioinnin hyvitys pysyy nykyisellä tasollaan

Hannu Saha, 18.09.2019

Kuva Hyvitysmaksu

Yksityisen kopioinnin hyvitys pysyy nykyisellä tasollaan

Hallituksen budjettiriihi tuotti hyvää tulosta myös muun muassa Musiikin edistämissäätiölle, jonka jakamista tuista suurin osa on peräisin yksityisen kopioinnin hyvitysvaroista. Musiikin edistämissäätiön osalta nämä varat ovat vuosittain yli 2 miljoonaa euroa. Nyt kun budjettiriihessä on sovittu, että yksityisen kopioinnin hyvitys pysyy myös seuraavana kahtena vuotena 2020-2021 entisellä tasollaan, jonkin ajan ilmassa ollut leikkausuhka on nyt siis ohi. MES kiittää ja kumartaa!

Opetusministeri Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen: Hallitus panostaa koulutukseen ja osaamiseen

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/opetusministeri-andersson-ja-tiede-ja-kulttuuriministeri-kosonen-hallitus-panostaa-koulutukseen-ja-osaamiseen

Valtion budjetista nykyään maksettava yksityisen kopioinnin hyvitys oli kulttuuripoliittisena keskusteluna esillä myös viime vuoden lopulla. Silloin eduskunta turvasi talousarviossaan vuodelle 2019 varojen pysymisen entisellä tasollaan. Yhteisenä kulttuuripoliittisena tavoitteena sekä edunsaajilla että poliittisilla päättäjillä on ollut, että nykyinen budjettipohjaisen järjestelmä uudistetaan nyt alkaneella hallituskaudella.