AV- tuotantotuki

Päivitetty 15.12.2017

Audiovisuaalista eli AV-tukea myönnetään audiovisuaalisiin musiikkilähtöisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat esim. musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit sekä musiikkiopetusohjelmat. Varsinaisen tuotantotuen lisäksi AV-tuen piiriin kuuluu myös käsikirjoitus- ja ennakkosuunnittelutuki.

Hakuajat

1)  15.1. mennessä
2)  15.4. mennessä
3)  15.8. mennessä
4)  15.10. mennessä

Hakemukset on toimitettava ennen tuotantojen julkistamista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Musiikkivideoihin voi hakea tukea yhdessä käsikirjoituksen ja julkaisuvalmiin musiikkinäytteen kanssa mutta mieluiten toimikunta tekee päätökset valmiin musiikkivideon perusteella. 

Hakemukset käsittelee alan asiantuntijoista koottu toimikunta. Päätökset vahvistaa säätiön hallitus.

Tukikriteereitä

AV-tuen pääpaino on ammattimaisessa tuotantotoiminnassa. Näin ollen esim. oppilastyönä tehtäviä tuotantoja ei tueta. Keskeisenä kriteerinä on tuotannon musiikillinen sisältö ja merkitys. Tuen tavoitteena on monipuolisen AV-tuotannon tukeminen. Musiikkivideoiden kohdalla edellytetään, että kappale, josta video tehdään, on julkaistu/ julkaistaan kaupallisessa jakelussa olevalla levyllä. Tuen saajan tulee huolehtia kaikista tarvittavista esittäjien, tekijöiden ja tuottajien tekijänoikeudellisista käyttöluvista.

 

powered by eMedia